Witamy!

Wydział Studiów Stosowanych w Wyższej Szkole Gospodarki (WSG) powstał z połączenia trzech dotychczasowych wydziałów Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy: Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, Wydziału Technologicznego oraz Wydziału Zdrowia i Turystyki. Nowa jednostka koordynuje kształcenie na kierunkach i obszarach studiów oferowanych przez Uczelnię (szczegółowa oferta edukacyjna znajduje się na http://www.rekrutacja.wsg.byd.pl).

Zachęcamy do zapoznania się ze strukturą jednostek naukowo-dydaktycznych. Każdy Instytut posiada odrębną stronę internetową, na której znajdują się informacje o badaniach naukowych, projektach, publikacjach, biogramy pracowników, zapowiedzi konferencji i innych wydarzeń uczelnianych.

Wyższa Szkoła Gospodarki od początku swojego istnienia podejmowała działania organizacyjne, które zmierzały do zapewnienia warunków niezbędnych do prowadzenia badań naukowych. Badania prowadzone na Wydziale Studiów Stosowanych są „naukową wizytówką” Uczelni oraz  nieodzownym elementem i podstawowym warunkiem kształcenia na poziomie akademickim.

Uzyskana we wrześniu 2013 roku kategoria B w ocenie jednostek naukowych, stawia Wyższą Szkołę Gospodarki jako jedną z wiodących w regionie. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego doceniły potencjał naukowy Uczelni w postaci licznych wysoko punktowanych publikacji naukowych na liście filadelfijskiej, organizację konferencji krajowych i międzynarodowych oraz rozwój kadry naukowej.

Działalność naukowo-badawcza Wydziału Studiów Stosowanych przejawia się poprzez tworzenie zespołów badawczych,  prowadzenie badań naukowych na wysokim poziomie, opracowywanie zagadnień badawczych, publikacje otrzymanych wyników i ich prezentacje na konferencjach naukowych. Jest ona finansowana ze środków własnych Uczelni (Uczelniany Fundusz Badań Naukowych), funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, agencji rządowych NCN i NCBiR, środków pozyskanych z UE oraz z innych instytucji krajowych i zagranicznych.

Wydział Studiów Stosowanych prowadzi również intensywną działalność w dziedzinie popularyzacji nauki i badań naukowych. W każdym roku akademickim na terenie Uczelni są organizowane konferencje i seminaria naukowe. Uczelnia jest współorganizatorem Bydgoskiego Festiwalu Nauki.

Doświadczenie kadry pozwala na realizację działań naukowych i  badawczo-rozwojowych w obszarach:  obszar nauk o życiu, obszar nauk społeczno-ekonomicznych,  obszar nauk ścisłych i technicznych, obszar nauk humanistycznych.

Na Wydziale realizowane są projekty badawczo – rozwojowe, finansowane ze środków Unii Europejskiej, ze środków krajowych oraz finansowane bezpośrednio ze środków przedsiębiorstw.

Zachęcamy do podjęcia studiów na Wydziale Studiów Stosowanych w Wyższej Szkole Gospodarki. W czasie studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub podyplomowych każdy student ma szansę poznać  ciekawych ludzi - rówieśników  i wykładowców. Umożliwiamy wybór interesujących obszarów studiów, na których zdobywa się kwalifikacje, kompetencje i praktykę, niezbędne w dalszym życiu zawodowym.WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI
Wydział Studiów Stosowanych
Gazeton WSG MBA - Szkoła Biznesu 40plus okolice