Struktura

 

WYDZIAŁ STUDIÓW STOSOWANYCH

Dziekan: doc. dr Mariusz Barczak

Prodziekan: doc. Anna Fatz-Grupka

Prodziekan: doc. Janusz Medoń

Pełnomocnik Dziekana ds. jakości:  Anna Ciechanowska

Kierownik ds. organizacji studiów i rozliczeń dydaktycznych: Adela Prominska

 

Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej
Dyrektor:  doc. dr inż. Dorota Łoboda
Z-ca Dyrektora:  dr Aleksander Skaliy

Instytut Informatyki i Mechatroniki
Dyrektor:  dr Jacek Gospodarczyk

Instytut Ekonomii i Zarządzania
Dyrektor:  prof. dr hab. Magdalena Osińska

Z-ca Dyrektora: doc Stanisław Krause

Z-ca Dyrektora:  dr inż. Ilona Urbanyi-Popiołek

Katedra Gospodarki Turystycznej
Dyrektor:  dr Joanna Kosmaczewska

Instytut Budownictwa i Projektowania Inżynierskiego
Dyrektor:  dr inż. Dariusz Buchaniec

Instytut Nauk Społecznych
Dyrektor:  doc. Przemysław Ziółkowski

Katedra Przemysłów Kreatywnych
Dyrektor: prof. WSG dr Marek Chamot
Z-ca Dyrektora: dr Marta Ipczyńska

Katedra Lingwistyki Stosowanej
Dyrektor: prof. WSG dr  Irena Kudlińska

 

Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne
Kierownik: doc. Przemysław Ziółkowski

Akademicka Przestrzeń K ulturalna
Koordynator: Pełnomocnik Prezydenta WSG ds. Polityki Kulturalnej    
Marta Rosenthal-SikoraWYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI
Wydział Studiów Stosowanych
Gazeton WSG MBA - Szkoła Biznesu 40plus okolice